Chương trình đào tạo trở thành podcaster

Podcast mentoring

Mentoring 1:1

Xây dựng thương hiệu
cá nhân qua podcast

Dành cho ai ở bước đầu xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc người cần định vị podcast trong hệ sinh thái xây dựng thương hiệu của mình;

Lên chiến lược nội dung để tối ưu kênh podcast

Lập kế hoạch launching đa nền tảng

Phù hợp với người viết, freelancer, blogger, coach cần xây dựng niềm tin và tập khách hàng tiềm năng

Thời gian: 5 – 8 tuần

Phí đầu tư: 6.000.000đ

Hình thức học:

  • Mentee thực hiện các bước theo lộ trình trao đổi và hướng dẫn bởi mentor
  • 4 tới 5 video call, kèm Zalo chat trong quá trình học

Trước khi tiến hành chương trình đào tạo, bạn sẽ được video call 30 tới 45’ (free) để trao đổi kỳ vọng và mục tiêu với podcast cũng như thương hiệu của mình; được tư vấn lộ trình phù hợp.

Group mentoring

Sở hữu kênh podcast chuyên nghiệp

Chương trình học theo nhóm (từ 5 mentee)

Dành cho người mới với sáng tạo nội dung; Thiếu động lực để bắt tay thực hiện;

Còn nhiều thắc mắc sau khi nghe hết series Làm podcast

Thời gian: 6 tuần

Phí đầu tư: 3.000.000đ

Hình thức học:

  • Mentor đưa ra các hạng mục và mentee quyết định mục tiêu kèm deadline
  • 2 tới 3 Group call trong quá trình học
  • Học theo các video hướng dẫn kèm bài tập thực hành

Bạn có thể tạo nhóm hoặc chờ đủ lớp để tham gia.

**Dành cho mentorship program: Mọi mentee đạt điều kiện hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa đúng với mục tiêu đề ra đều có cơ hội được quảng bá bản thân trên các nội dung của The Blue Expat. Thông tin của bạn được lưu lại và hưởng lợi từ những chương trình dành cho podcaster trong tương lai mà Po tham gia với tư cách partner hoặc chính tay thực hiện, cũng như các Network của Po, đồng thời nhận những cập nhật thông qua Newsletter, tham gia Webminar, livestream, mà không cần trả thêm phí.

Podcast master course

*comming soon

Khóa học podcast chuyên nghiệp đầu tiên bằng tiếng Việt chỉ mở 1 lần/năm.

Module 1: Định hướng xây dựng kênh và hình ảnh

Module 2: Lên ý tưởng podcast

Module 3: Vocal training

Module 4: Kiến thức nền về sản xuất âm thanh

Module 5: Marketing your podcast

Module 6: Đánh giá, định lượng thành công, phân tích số liệu

Module 7: Lên lộ trình tiến lên: Chiến lược sản xuất nội dung; Mental health cho podcaster

Module 8: Xác định hướng thu nhập phù hợp cho kênh podcast

Meet your instructors

Gồm những podcasters, marketer, voice talent, audio&video producer có nhiều kinh nghiệm